VACATURE: NH-Pop is op zoek naar twee bestuursleden

NHPop

NH-Pop is op zoek naar twee bestuursleden met profiel Marketing & Communicatie en Juridische zaken

Stichting NH-Pop heeft de ambitie om de belangen van de Noord-Hollandse popsector te behartigen. Dat wil ze op verschillende wijzen doen: als kenniscentrum, belangenbehartiger, verbinder, productiehuis, projectbureau en promotor van de popmuziek in Noord-Holland. 

Noord-Holland heeft een sterk popcircuit met een groot netwerk en grote diversiteit aan zalen en podia, van de grootste podia van Nederland tot kleine podia in kroegen, het is allemaal in Noord-Holland te vinden. De verschillen zijn groot en daarmee verschillen ook de vragen in ondersteuning vanuit NH-Pop. Die vragen beantwoorden we zelf of met behulp van ons brede netwerk.

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit 3 tot maximaal 5 personen. De leden worden, benoemd door het huidige bestuur van NH-Pop . De leden van het bestuur hebben zitting voor een termijn van 4 jaar en zijn herbenoembaar voor maximaal één termijn.

Profiel van de leden van het bestuur

De wens is om het bestuur uit te breiden en te verbreden qua profielen. Voor de toekomst is het de uitdrukkelijke wens om meer culturele organisaties te betrekken.

De leden van het bestuur zijn in staat tot een onafhankelijk oordeel en leveren een toegevoegde waarde. Er is sprake van een collegiale bestuursstijl. De bestuursleden besturen generiek en beschikken gezamenlijk over voldoende inzicht en beoordelingsvermogen op de volgende gebieden: – Fundraising en Crowdfunding; – Marketing en Communicatie, – Muziek, kunst, cultuur & onderwijs – Innovatie. 

Wij zoeken bestuursleden die:

– de doelstelling van de Stichting NH-Pop onderschrijven

– sociaal/maatschappelijk geëngageerd zijn

– sterke affiniteit hebben met de wereld van muziek, cultuur en talentontwikkeling 

– kritisch en grensverleggend kunnen denken en nieuwe initiatieven mogelijk willen maken

– relativeringsvermogen en humor hebben.

Specifiek zoeken wij een bestuursleden met:

– expertise op het gebied van Marketing en Communicatie c.q. Juridische zaken

– Kennis van en interesse in innovaties in relatie tot bovenstaande

– Relevant netwerk in de culturele sector 

Het geschatte tijdsbeslag van de functie van een bestuurslid bedraagt circa 5 à 6 vergaderingen per jaar en het jaarlijks incidenteel bijwonen van activiteiten van NH Pop. De leden van het bestuur ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, wel kunnen reiskosten gedeclareerd worden.

Voor sollicitaties of aanvullende informatie, kun je contact opnemen met Onno Blom (voorzitter). Reageren op deze vacature kan tot 15 april 2022.

Contact: Onno Blom  (onno@nhpop.nl / 0652683896)